Vurmalı Müzik Aletleri Nelerdir?

Vurmalı Müzik Aletleri Nelerdir?

Vurmalı müzik aletleri, dünyanın her yerinde yer aldığı gibi ülkemizde de kullanılan enstrümanlardandır.  Vurmalı müzik aletleri hakkında bilgi almak için yazımızdan faydalanabilirsiniz.

Günümüzde daha çok perküsyon olarak anılan bu çalgı aletlerinden en çok bilinenleri bateri, darbuka ve davuldur. Belirli bir güçle vurularak ritmik ve metronomik kalıplar şeklinde çeşitli seslerin çıkmasını sağlayan aletlere vurmalı müzik aletleri denir. Esasında çalan kişinin hayal gücüne bağlı olarak ve kişinin ritmik becerisiyle içeriğin gelişmesi şeklinde ortaya eşsiz seslerin çıkmasıdır. Bu müzik aletlerinin çeşitlerini öğrenmek için hemen yazımızı okuyun!

Vurmalı Müzik Aletlerini Çalmak Oldukça Kolay

Sanılanın aksine vurmalı enstrüman çalmak pek de zor değildir. Elbette ki bir miktar çaba ve emek karşısında ortaya başarılı bir performans çıkabilir. Ritim duygusu kuvvetli ve müziğe yatkın olan kişiler kolaylıkla bu çalgıları kavrayabilir. Güçlü müzik kulağıyla ritim gücünü birleştirerek ve çeşitli eşyalarla içeriğini çeşitlendirerek eşsiz bir müzik yapabilirsiniz. Belirli bir şiddet uygulanması halinde çalınan bu enstrümanların içeriğini geliştirmek kişinin hayal gücüne bağlı olarak değişir. Sahip olduğunuz vurmalı çalgı aletlerini, el becerisi kullanarak çalışma sistemini olduğundan daha gelişmiş hale getirebilirsiniz. Her müzik aletinin çalışma sistemi farklı olduğu gibi vurmalı çalgılarında bir sistemi vardır ve bu farklılık gösterebilir. Bu bağlamda özellikle çalan kişiye bağlı olan aletleri çalarken farklı ritimleri tutturabilirsiniz. Ritmi tutturduğunuz anda ise büyük keyif alacaksınız. Bu enstrümanlar vurma üzerine kurulduğu gibi bazıları sallama ve çevirme şeklinde de çalınabilir.

Birbirinden Farklı Özelliklere Sahip Vurmalı Çalgı Aletleri

Vurmalı müzik aletleri bir diğer adıyla perküsyon aletleri kendi aralarında üçe ayrılır. Bunlar vurmalı çalgılar, üstüne oturulan vurmalı çalgılar ve metal vurmalı çalgılardır. Her birinin ortak noktası vurmak olsa da özellikleri fark eder. Vurmalı çalgılar kendi aralarında birçok kategoriye sahiptir. Her birinin de farklı özellikleri bulunur. Çeşitli müzik türlerine uyum sağlayacak şekilde faydalanacağınız bu aletlerle kaliteli vakit geçirmek mümkündür. Sadece özelliklerine ve çalma şekillerine göre değil aynı zamanda kültürden kültüre de fark eden bu müzik aletleri sıradışı sesler çıkarmak için eşsizdir. Caz müzik tarzında vurmalı çalgıların yeri ayrıdır. Burada yoğunlukla kullanılır. Cazın farklı dalları bu araçların ritmik ses gruplarına göre adlandırılır. Ritmin keşfedilmesinde de önemli etkisi olan vurmalı çalgılar, zengin ürün çeşitliliğine sahiptir. Caz’ın yanı sıra rock müziğinde de sahnenin ortasında olmazsa olmaz müzik aletlerinin başında bateriler gelir. İnsan sesinden sonra vazgeçilmez ses tonuna sahip olan vurmalı çalgılarının önemi her geçen gün katlanarak devam eder.

Vurmalı Müzik Aleti Çeşitleri

Vurmalı müzik aleti isimleri tıpkı tasarımları gibi farklılık gösterir. Aynı zamanda bu müzik aletleri kendi aralarında birçok unsura göre gruplanır. Vurmalı hareketi sonucunda ses çıkaran çalgıların yapısı, kültürel kökenler ya da müzik teorisi ve orkestrasyon esnasındaki özellikleri dikkate alınarak farklı kategorilere ayrılır. Bazense aletlerin frekanslarının değişiyor olması ya da olmaması da sınıflandırma yapmakta etkilidir. Burada sınıflandırma dört şekilde yapılır. Bunlar;

  • Sesin çıkma şekline göre
  • Müzikal işlevine göre
  • Gündelik bilgiye göre
  • Kültür ve geleneklere göre belirlenir.

Sesin Üretilme Şekline Göre Olan Çalgılar

Her müzik aletinde çıkan ses farklı olup çalma şekline de göre de burada değişiklik yaşanır. Sesin aletten çıkma şeklinde göre olan çalgılar şu şekildedir;

  • İdiofon: Tüm unsurların titreşmesi sonucunda sesin çıkmasıdır. Çan, zil, marimba gibi araçlardır.
  • Membranofon: Aracın üzerinde yer alan plakanın titreşmesi sonucu ses meydana gelir. Yer davulu, timpani, bongo ve darbuka gibi davul türleri de buna örnek verilebilir.
  • Kordofon: Vurmalı telli çalgılar genellikle kordofon olarak adlandırılır. Piyano, santur ve kanun gibi.
  • Aerofon: Üflemeli çalgılar bu grupta yer alır. Borazan bu gruba girer.
  • Elektrofon: Elektrik sayesinde ses üretiminin sağlandığı cihazlardır.

Müzik İşlevine Göre Çalgı Aletleri

Burada yer alan araçlar kendi içerisinde frekansı ayarlanabilir ve frekansı ayarlanmaz şeklinde ayrılır.
Frekansı ayarlanabilir olanlar; Timpani, marimba, ksilofon, vibra fon, harp, mızıkalar gibi araçlardır.
Frekansı ayarlanamayanlar; ziller, bass davul, tenor davul, düdükler, yer davulu gibi araçlardır.

Sizin için en iyi enstrüman hangisi? GittiGidiyor BLOG’da keşfedin.

Kültürlere Göre Değişen Vurmalı Çalgı Aletleri

Her kültürün müzik tarzı değişebildiği gibi müzik aletlerinde de değişiklik yaşanabilir. Bunlar kendi aralarında folklorik vurmalı çalgılar ve modern vurmalı çalgılardır.

Folklorik vurmalı çalgılar; Perküsyon aletleri, cajon, djembe, timal, berimbau ve tabla adlı araçlar bu grupta yer alır.

Modern çalgı aletleri; Genellikle orkestrada kullanılan bateri gibi yaygın olanlardır.
Yaygın Kullanılan Vurmalı Müzik Aletleri

Vurmalı çalgı aletleri farklı gruplar şeklinde sınıflanıyor olsa da esas ayırt edici nokta kültürdür. Ülkemizde ve dünya genelinde yaygın olarak kullanılan vurmalı müzik aletleri nelerdir sorusuna cevap bulmak için inceleyelim.

Davul: Vurmalı müzik aletlerinin geçmişine gittiğimizde ilk başta davul gelir. Bu sebeple davul, vurmalı çalgı aletlerinin atası olarak değerlendirilir. Ülkelere göre davul tasarımı farklılık gösteriyor olsa da, aracın esas amacı bu sesi çıkarmaktır. Davul yardımcı bir sopa ile de çalındığı gibi aynı zamanda el ile de çalınabilir.
Darbuka: Genel anlamı itibarıyla eğlence amacıyla kullanılan darbuka, zaman zaman eğlence merkezlerinin vazgeçilmezi olur. Genel itibarıyla düğün ve sünnet gibi ortamlarda sıkça kullanılır. Davulun aksine el yordamıyla çalınır ve ritmik sesler çıkarılır.

Bateri: Bateriyle ilgili genel bir önyargı baterinin hızlı çalınması gerektiğidir. Fakat aslı öyle değildir. Bateri ritme uyum sağlayarak hızlanan veya yavaşlayan dengeli bir müzik aletidir. Burada akıcı bir ses oluşturmak gerekir. Aksi durumda ses gürültü oluşturmaktan öteye geçemez.

Marakas: Sallama şeklinde ses çıkaran vurmalı çalgılardandır. Özel tasarımı sayesinde ritme uygun sesler çıkarılır. İçinin oyuk olması ve gövdesinde yer alan sert parçalar sayesinde sallandıkça ses çıkar. Genellikle Afrika ve Latin Amerika kültürüne yatkın bir alettir.

Tef: Çoğunlukla Türk ve Arap kültüründe kullanılan bu araç, parmak yardımıyla çalınır. Tefin her bir kenarına parmakla vurulduğunda zillerden sesler çıkar. Yoğunlukla kına gecesi gibi ortamlarda kullanılır.