Burçların Genel Özellikleri Nelerdir?

Burçların Genel Özellikleri Nelerdir?

Gök cisimlerinin hayatınızdaki rolünü merak ediyorsanız ilgi alanlarınız arasında astroloji önemli bir yer kaplıyor demektir. Kariyer, sağlık ve karakter üzerinde etkili olan yıldızlar hakkında merak ettiklerinizi ve burçların genel özelliklerini bu yazıda bulabilirsiniz!

Yıldızların ve gezegenlerin canlı ve cansız varlıklar üzerindeki etkisini araştıran astroloji biliminin en ilgi çekici konularından biri burçlardır. İnsanın karakteristik özelliklerini belirleyen Güneş burcunun yanı sıra duygu durumu üzerinde etkili olan Ay burçları da oldukça ilgi çekicidir. Doğum anındaki yıldız konumlarına göre çeşitlenen Güneş ve Ay burçları kişinin hayatı boyunca etkisini gösterir. Kendinizi tanımak için çıkacağınız yolda size rehberlik etmesini istediğiniz Güneş, Ay ve yükselen burçlar hakkındaki bilgilerin detaylarını astroloji kitaplarından öğrenebilirsiniz.


Astroloji Kitaplarından Burçlarla İlgili Neler Öğrenebilirsiniz?

Kökeni 6 bin yıl öncesine uzanan, kadim bir uğraş olan astroloji; yıldızlar, gezegenler ve asteroitler üzerine yapılan gözlemler sonucu doğmuştur. Teleskop gibi aletlerle gözlemlenen gök cisimlerinin uzaklıkları, hareketleri ve kütleleri üzerinden yapılan hesaplamalar sonucunda kişinin horoskop haritası çizimi yapılabilir. Astronomik bir sürece dayanan horoskop haritası hesaplamaları bireyin doğduğu andaki gök cisimlerinin konumuna bakılarak yapılır.

Gezegenlerin konumu ve arasındaki açıların insanlık üzerindeki etkilerini inceleyen astroloji; evrende uyum ve simetri olduğunu varsayar. Gök cisimlerinin insan karakteri üzerine etkilerini incelerken önemsenen kriterlerin başında doğum yeri gelir. Doğum yerine bağlı olan evler ve burçlar hakkında detaylı bilgi edinmek için en doğru yöntem, astroloji kitaplarını incelemek olacaktır.


Evrende var olan simetrinin bir parçası olduğu kabul edilen insanların, hayatı anlamlandırmak ve açıklamak için kullanabilecekleri bir yöntem olarak da ifade edilebilen astroloji aslında kişinin kendini daha derinden tanımasının bir yoludur. Kişiyi kendi istekleri, amaçları ve zevkleri ile yüzleştiren astroloji; günlük hayatı eğlenceli bir hale de getirir.

Kaderciliği destekleyen insanların bir sığınağı gibi görünse de aslında kişinin potansiyelini ortaya çıkarma amacı güder. Gökyüzündeki hareketlerin gözlenmesi sonucu ulaşılan değerlerin yorumlanması ve bu hareketlerin yaşama yansıyan etkileri ile ilgili daha çok bilgi edinmek için bu alanda yazılmış kitapları okuyabilirsiniz. Astroloji öğrenmek için kitap ve dergilerden faydalanabileceğiniz gibi ilgili ansiklopedileri de inceleyebilirsiniz.

Burçların Genel Özellikleri ve İnsanlar Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Doğum anındaki gök cisimlerinin konumları ve açılarıyla hesaplanan burç haritaları; karakteristik özellikler, duygular ve fiziksel özellikler için belirleyici bir role sahiptir. Kişinin bulunduğu evleri ve burçları yorumlayan horoskop haritaları; evrensel sistemdeki bireyin konumunu gösterir. Karakteristik özellikleri kapsayan Güneş burçları cömertlik, çalışkanlık, girişkenlik, kararlılık ve iyimserlik gibi sıfatlarla kişiler arasındaki farkları yaratır. Diğer yandan duygusal özellikler için belirleyici olan Ay burçları; bireyin hayatında hakimiyet kuran duygu durumlarını gösterir. Dış görünüşe bağlı olarak yaratılan izlenim ise yükselen burcuna göre değişiklik gösterir.

İnsanların astroloji ile ilgilenmesinin en önemli sebeplerinden birisi meraktır. Geleceğe ve bireysel özelliklere duyulan merak; aylık, haftalık hatta günlük burç yorumlarına kadar gider. Kaderciliğe bir alternatif gibi sunulan bu ilgi alanı birçok insan tarafından ilgiyle takip edilir. Uzman kişiler talep gösteren kişilere bireysel yıldız haritası çıkararak yorumlar. Bu yorumlar kişinin hayat amacı, ilgi duyduğu alanlar, insan ilişkileri, güçlü ve zayıf yönleri ile ilgilidir.

Günlük hayatta yaşanan stresli durumlardan kaçmak ve rahatlamak için birçok insanın yöneldiği ilgi alanlarından biri de astrolojidir. Gökyüzü hareketlerinde yaşanan değişimler ve burçlar üzerinde oluşacak etkiler hakkında yaptıkları tespitler astrologları oldukça popüler hale getirir. Astrologların burçlar ve kişiler üzerinde yaşanacak değişimler ile ilgili yorumlarının dayanağı yıldız hareketleri ve gezegen açılarıdır.

Burçların Genel Özellikleri ve Farklılıkları

Burçlar kuşağı olarak bilinen Zodyak toplam 12 burçtan oluşur. Yıldız kümelerinde meydana gelen bu 12 burcun Güneş ile ilişkisi doğrultusunda bireyin Güneş burcu meydana gelir. Kişiden kişiye değişen burç hesaplamalarında önemli olan kriterler; doğum anı ve doğum yeridir. Günlük hayatta burçlarla ilişkilendirilen özellikler aynı burçtaki insanlarda aynı ya da benzer özelliklerin görülmesine bağlı olarak gruplandırılmıştır. Kişinin doğum anında gökyüzündeki yıldızların ve gezegenlerin konumuna göre belirlenen burçların belirgin özellikleri vardır. Burçların genel özellikleri ve farklılıkları şunlardır:

 • Koç burcu: 21 Mart – 20 Nisan tarihleri arasında doğan kişilerin dahil olduğu koç burcunun belirgin karakter özellikleri arasında; hareketlilik, canlılık, atılganlık ve girişimcilik vardır. Hayat amaçları ise başarı ve zaferdir.
 • Boğa burcu: 21 Nisan – 21 Mayıs tarihleri arasında doğan boğa burçlarının karakteristik özellikleri arasında; sıcakkanlılık, samimiyet ve süreklilik göze çarpar. Lüks ve servet sahibi olmak en büyük arzularıdır.
 • İkizler burcu: 22 Mayıs ve 21 Haziran günleri arası doğanlar ikizler burcuna dahildir. Bu burcun insanı uyumlu, konuşkan, hareketli ve yardımseverdir. Ünlü olma hayalleri kurarlar.
 • Yengeç burcu: 22 Haziran – 22 Temmuz tarihleri arasında doğan kişilerin dahil olduğu yengeç burcunun bilinen özellikleri arasında; duyarlılık, hassaslık ve iyi niyetlilik vardır. Hayatta daima yükselmeyi hedeflerler.
 • Aslan burcu: 23 Temmuz ile 23 Ağustos arası doğan aslanların karakteristik özellikleri arasında; cömertlik ve yaratıcılık vardır. İstedikleri her şeye kavuşabilecekleri görkemli bir hayat onları mutlu eder.
 • Başak burcu: 24 Ağustos – 22 Eylül günleri arasında doğan başak burcu insanı dikkatli, disiplinli ve çekingendir. Motivasyonlarının kaynağı düzgün ve başarılı bir hayat kurmaktır.
 • Terazi burcu: 23 Eylül – 23 Ekim günleri arasında doğan kişilerin dahil olduğu terazi burcunun karakter özellikleri arasında; saygılı, zarif ve dengeli olmak vardır. Güzele, sanata aşık terazi burçlarının asıl hedefi zengin olmaktır.
 • Akrep burcu: 24 Ekim – 22 Kasım günleri arasında doğan kişiler akrep burcudur. Akrep burcunun özellikleri arasında kararlılık ve kin tutmak vardır. Tıpkı teraziler gibi onların da hayali zenginliktir.
 • Yay burcu: 23 Kasım – 21 Aralık günleri arasında doğan kişilerin dahil olduğu yay burcunun karakter özellikleri arasında; girişimcilik ve iyimserlik vardır. Dost canlısı olan yay burçları her yeri gezip görmek, farklı insanlar tanımak ister.
 • Oğlak burcu: 22 Aralık ile 20 Ocak günleri arası doğan oğlaklar sabırlı, dürüst ve çalışkandır. Tek olumsuz yönleri sabit fikirli olmalarıdır.
 • Kova burcu: 21 Ocak – 18 Şubat günleri arasında doğan kişilerin dahil olduğu kova burcunun karakter özellikleri arasında; özgür ruhlu ve yenilikçi olmak vardır. Hayat amaçları ise keşfetmektir.
 • Balık burcu: 19 Şubat – 20 Mart tarihleri arasında doğanlar balık burcudur. Balık burcu insanı kırılgan, değişken ve yardımseverdir. Hayat amacı ise mutluluğa ve huzura ulaşmaktır.