Müzik Derslerinin Çocuklar İçin 6 Faydası

Müzik Derslerinin Çocuklar İçin 6 Faydası

Çocuğunuz müzik ile ne şekilde karşılaşmış olursa olsun, bu sanat dalının onun hayatını derinden etkileyeceği muhakkak. Bu etkilerin neler olacağını keşfetmeye ne dersiniz?

Bilim insanları, yedi yaşından önce müzik derslerine başlamanın ideal olduğunu, ancak herhangi bir yaşta bir enstrüman almanın kişinin yaşantısında gözle görülür faydalar sağlayacağını öne sürüyorlar. Çocuklarınızın hayatına müziği almalarını destekleyerek daha mutlu, sağlıklı, çok yönlü insanlar olmalarına önemli bir katkı sağlayabilirsiniz. Kimsenin denemeden asla bilemeyeceği bir başka gerçek de yeni bir müzik dehası ile birlikte yaşama ihtimalinizdir! İşte karşınızda müzik derslerinin çocuklar için faydaları!

Güven duygusunu geliştirir

Çocuğunuzun enstrümanı ile sürekli bir ilişki kurması için derslere devam etmeye istekli olması önemlidir. Öğrenme aşaması ölçü, nota, ritim, akor gibi pek çok parametreyi anlamasını içerir. Tabii bu yolculuk sonsuz denemeler ve bolca gürültü denemektir. Bu durum müzik aşıklarını bile yıldırabilir. Devam etmek ve gelişmek için cesaret bulmak, sadece bir enstrümanı iyi çalmanın ön koşulu değil, aynı zamanda başarı için yaşamın temel taşlarından birinin anahtarıdır güven… Bu noktada olabildiğince destekleyici olun. Mümkünse ses izolasyonlu bir alan oluşturmaya çalışın.

Çocuklar bir şeyi elde etmeyi başardığında ve başarılı sonuçları tekrarlayabildiğinde ruhları güvenle dolar. Yol boyunca süren yanılma ve keşiflere; gülümsemeler, rahatlamalar ve eğlenmeler eşlik eder. Müziğe ve diğer sanat alanlarına katılan çocuklarla yapılan bir çalışma çocukların, yalnızca övgülerle ve takdir edilmekle ilgilenmediğini, aynı zamanda eleştirilere de daha özgüvenli yaklaşımlarını arttırdığını belirtmektedir.

Beyin gücünü arttırır

Albert Einstein’ın sadece devrimci bir fizikçi değil, aynı zamanda 6 yaşında keman çalmaya başlayan ve liseye gitmeden önce Mozart’ın sonatlarını icra eden bir çocuk olması dikkat çekicidir. Bu önemli bilim insanı 30 yaşına gelmeden önce, insanlığın uzayı ve zamanı görme biçimini değiştirdi ve hala insan zekasının potansiyeline dair ilham verici bir mihenk taşı olmaya devam ediyor.

Bilim insanları, müzik icra etmenin beyninin iki yarım küresi arasındaki parlaklığın gelişmesine izin veren bağlantıyı sağladığını söylüyor. Dünya çapında yapılan pek çok bilimsel araştırma bize, müzik derslerinin çocuğun beyninin gelişimine sağladığı faydaları göstermektedir. Bu  faydalardan belli başlıları; hafıza ve dil becerilerini geliştirmek, sağ ve sol beyin arasındaki bağlantıyı geliştirmek, yaşam boyunca beyin plastisitesinin devam etmesi olarak sayılabilir.

Sosyal becerileri arttırır

Çocuklara müzik dersleri vermek, sosyal gelişmeleri üzerinde de derin etkiler yaratabilir. Müzik çalışmaları sayesinde aynı ortamda bulunan çocuklarda sosyal uyumun ve olumlu tutumların artışı gözlenmektedir. Bu etkilerin sosyal becerilerden yoksun olan çocuklarda daha belirgin olduğunu da söyleyebiliriz.

Grup çalışmalarıyla, müzik öğrenmek daha fazla güven ve işbirliğini teşvik eder. Bireysel olarak, müzik dersleri ise çocukları problemlerinden uzaklaştırarak sıkıntı, yalnızlık ve gerginliği hafifletir. Müzik çalmak bir ruh hali düzenleyicisi görevi görürken aynı zamanda bir topluluk duygusu ve aidiyet duygusu yaratır.

Sabır ve disiplin geliştirmek

Günümüz teknolojilerinin de etkisiyle sabır ve disiplin gerektiren alanlarda özellikle çocukların daha çok bocaladığını söyleyebiliriz. Akıllı telefonlar, sosyal medya kullanımı ve bunların etkilerine bağlılık bu çağda çok belirginleşti ve çoğu çocuk, doğal olarak anlık memnuniyet arzusundan çoktan etkilenmiş durumda.

Neyse ki, bir müzik aleti çalmanın kısayolu yok. Yetkin olmak için çok zaman ve çaba gerekir. Bu da çocukların sürekli içine düştükleri can sıkıntısı ve tatminsizlik duygularının panzehiri gibi, sabır ve disiplin gelişimi için son derece etkili oluyor.

Yaratıcı şekilde kendini ifade etmeyi teşvik eder

Müzik çalışmalarının belki de en bariz faydası, çocukların yaratıcılığını bulmalarına yardımcı olması ve onlara kendilerini ifade etmeleri için bir yol sağlamasıdır. Yaratıcılığın aldığı yön, yalnızca öğrencinin arzusu ve bağlılığı ile sınırlıdır. Sonunda sanat ve müzik alanında bir yol izlemeye istekli olanlar için, müzik dersleri yolculuktaki ilk önemli adımdır.

Bununla birlikte, müzik çalmayı öğrenmek, gelişimsel bozukluğu olan ve zihinsel sağlık sorunları olan çocukların potansiyellerini ortaya çıkarmasına yardımcı olan hayati bir araçtır. Müzik terapisinin otizm-spektrum bozukluğu, öğrenme bozukluğu, bağlanma bozukluğu, beyin felci, zihinsel gerilik, Rett Sendromu ve Williams Sendromu olan çocuklarda önemli bir iyileşme sağladığını yapılan bilimsel araştırmalardan biliyoruz.

Hafıza geliştirmek

Müzik öğrenmek öğrencilerin etkileyici bir miktarda bilgiyi hatırlamalarını, belirli notaların enstrümanlarının üzerinde nerede bulunup bulunmadığını, akorların nasıl yapıldığını ya da en sevdikleri müziği çalmak için gereken zamanlamayı hatırlamalarını gerektirir. Müzik icra etmek, beynin her türlü hafıza kapasitesini arttırmasını gerektirir.

Çocuğunuzun hafızası, müziği barındırmak için büyüdükçe bu genişleme tüm diğer öğrenme süreçlerini de etkileyecektir. Okul dersleri, yabancı bir dili öğrenme ve özellikle de matematik öğrenmede müzik dersleri büyük katkılar sağlar.